Tuesday, October 4
Shadow

Forsikring av forbrukslånet

I Norge er man godt vante med å forsikre det meste av eiendeler, enten det er innboet i leiligheten, bilen, personer, en dyr klokke eller kanskje mobiltelefonen. De fleste av oss er innforstått med at disse forsikringene kan være gode å ha når uhellet først er ute, selv om man kanskje aldri får bruk for flere av disse forsikringene i løpet av et langt liv. Men forsikring av forbrukslånet – er det nødvendig og noen god idé?

Hva innebærer en slik forsikring?

En forsikring av forbrukslånet er ikke uvanlig å ha, og de fleste banker som tilbyr et slikt lån tilbyr også forsikring av det. Det du da får er en ekstra trygghet dersom du skulle slite med nedbetalingen av lånet på grunn av uforutsette hendelser. Her er det spesifikke hendelser som dekkes, som for eksempel langvarig sykdom, arbeidsledighet eller arbeidsuførhet. Det nytter altså ikke å ha en slik forsikring og tro at den dekker det fordi du svidde av alle sparepengene på en fin ferie, men det er altså en del vilkår som må oppfylles. Men når et slikt uhell skulle være ute, så vil en låneforsikring være gull verdt.

Hvor mye dekker en låneforsikring?

Dette er svært varierende og avhenger i stor grad av hvilken bank du tegner forsikringen i. Vanligvis dekker forsikringen opp mot 100% av det månedlige terminbeløpet du har dersom du blir sykemeldt, arbeidsledig eller ufør. Ofte er det dog en maksgrense her hva summen angår, og også dekkes man gjerne kun i inntil 12 måneder. Følgelig bør man vurdere om forsikringen er verdt den summen man blir nødt til å betale for å tegne den.

Hvor mye koster det å forsikre forbrukslånet?

Igjen, så er prisnivået varierende på tvers av bankene. Som hovedregel vil man gjerne betale en viss prosentandel av lånesummen, altså på samme måte som rentene fungerer. Kanskje er denne prisen på opp mot 10 prosent av lånesummen, og når man da allerede har en effektiv rente på 15 prosent, så bør man absolutt vurdere om denne kostnaden er noe som er verdt å ha. Kanskje bør man heller fokusere på å betale større avdrag slik at man blir kvitt gjelden så fort som overhodet mulig.

Visse vilkår må dessuten oppfylles før man får tegnet en forsikring, og mye av dette går på en såkalt «egenerklæring». Vær sikker på at du er ærlig når du fyller ut denne, for hvis du ikke er det kan det fort straffe seg når forsikringen skal utbetales og det viser seg at du ikke har spilt med helt åpne kort.