Hvordan fungerer en aksjesparekonto?

Til tross for navnet så er det mulig å ha mange ulike typer verdipapir på en aksjesparekonto. Både aksjer, fondsandeler og kontanter. For de aller fleste så er det selvfølgelig aksjer og fond som er relevant. Legg merke til at aksjeutbytte utbetales til aksjesparekontoen, men det er ingen forandring i reglene for skatt på utbytte.

Overgangsregler

Opprinnelig så måtte man ha overført sine verdipapirer inn på en aksjesparekonto allerede i 2018. Men nå er heldigvis fristen utsatt og man har også hele 2019 på seg. Dette er virkelig en mulighet som man må få med seg, da det ikke er ofte som denne form for skattefordeler gjelder penger man allerede har investert!

Velge leverandør

Det finnes en mengde leverandører av aksjesparekonto, og alle norske banker tilbyr kontoen. Det er ikke så rart, da de aller fleste privatpersoner egentlig bør vurdere å åpne en aksjesparekonto. Det er ingen dramatiske forskjeller mellom bankene, men det er en fin mulighet å se om banken man har i dag tilbyr en miks av fond som passer ens behov. Samtidig må man se på helheten av hva banken tilbyr når det kommer til sparing, forbrukslån, boliglån, forsikring og andre tjenester.

Noen siste tips

Husk at handel med aksjer og fond alltid er forbundet med risiko. Med en aksjesparekonto får man gunstige betingelser som kan gjøre at man ikke bare får bedre avkastning, men også utsatt skatt og større frihet. Men det er på ingen måte en beskyttelse mot tap av andre grunner, som endringer i konjunktur. Velg aksjer og fond med om hu.